برچسب: آموزش شبکه

مرجع اصلی درس شبکه های کامپیوتری

نوشته اندرس تانن باوم ترجمه دکتر پدرام
این بار برای شما یکی از منابع اصلی درس شبکه های کامپیوتری رو آماده دانلود نموده ایم. کتاب در 816 صفحه می باشد و ترجمه آن توسط دکتر پدرام صورت گرفته است.

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری تنن بام با … ادامه مطلب