آرشیو: سنسورهای پالس اکسی متر (Portfolio Related Tag)

چشم انسان برای تشخیص کم اکسیژنی خون بسیار ضعیف است. حتی در شرایط ایده آل ، پزشکان خبره نمی توانند کم اکسیژنی را تشخیص دهند مگر اینکه مقدار آن به مقدار 80% برسد. با آمدن پالس … ادامه مطلب