نمایش حرکت موس ونمایش متن به صورت آنلاین از طریق rs232 به avr با نرم افزار