برچسب: گیرنده 16 کانال لرن کد

همونطور که از عنوان مشخصه در این پروژه نحوه ساخت فرستنده و گیرنده 15 کانال ASK آن هم از نوع لرن کد را برای شما قرار داده ایم.

توسط این پروژه شما قادر خواهید بود که فرستنده و گیرنده 15 کانال ASK بسازید و از آنها برای مصارف گوناگون استفاده کنید.

پروژه … ادامه مطلب